17 January 2021

เกมส์รีวิว สั่งซื้อฟรี เก็บเงินปลายทาง

เว็บไซต์รีวิวสินค้า อุปกรณ์เกมส์ออนไลน์ สั่งซื้อฟรี จัดส่งฟรี เล่นฟรี สะสมเครดิต

【ใหม่เอี่ยม】【การประกันคุณภาพ】โน๊ตบุ๊ค Laptop computer core i7 แล็ปท็อป Intel i7-4500U LED 15.6 นิ้ว 1920×1080 IPS RAM8G SSD 128Gโน๊ตบุ๊คเล่นเกมส์ สามารถตั้งค่าภาษาไทย

1 min read
【ใหม่เอี่ยม】【การประกันคุณภาพ】โน๊ตบุ๊ค Laptop computer core i7 แล็ปท็อป Intel i7-4500U LED 15.6 นิ้ว 1920×1080 IPS RAM8G SSD 128Gโน๊ตบุ๊คเล่นเกมส์ สามารถตั้งค่าภาษาไทย •หน้าจอ 15.6 นิ้ว•RAM 8G•SSD:128G•ความละเอียด 1920*1080•หน่วยประมวลผล Intel core i7•CPU:3.3Ghz•รองรับระบบปฎิบัติการ window10

【ใหม่เอี่ยม】【การประกันคุณภาพ】โน๊ตบุ๊ค Laptop computer core i7 แล็ปท็อป Intel i7-4500U LED 15.6 นิ้ว 1920×1080 IPS RAM8G SSD 128Gโน๊ตบุ๊คเล่นเกมส์ สามารถตั้งค่าภาษาไทย

•หน้าจอ 15.6 นิ้ว•RAM 8G•SSD:128G•ความละเอียด 1920*1080•หน่วยประมวลผล Intel core i7•CPU:3.3Ghz•รองรับระบบปฎิบัติการ window10

•หน้าจอ 15.6 นิ้ว•RAM 8G•SSD:128G•ความละเอียด 1920*1080•หน่วยประมวลผล Intel core i7•CPU:3.3Ghz•รองรับระบบปฎิบัติการ window10

•หน้าจอ 15.6 นิ้ว•RAM 8G•SSD:128G•ความละเอียด 1920*1080•หน่วยประมวลผล Intel core i7•CPU:3.3Ghz•รองรับระบบปฎิบัติการ window10

รีวิว 【ใหม่เอี่ยม】【การประกันคุณภาพ】โน๊ตบุ๊ค Laptop computer core i7 แล็ปท็อป Intel i7-4500U LED 15.6 นิ้ว 1920×1080 IPS RAM8G SSD 128Gโน๊ตบุ๊คเล่นเกมส์ สามารถตั้งค่าภาษาไทย

【ใหม่เอี่ยม】【การประกันคุณภาพ】โน๊ตบุ๊ค Laptop computer core i7 แล็ปท็อป Intel i7-4500U LED 15.6 นิ้ว 1920×1080 IPS RAM8G SSD 128Gโน๊ตบุ๊คเล่นเกมส์ สามารถตั้งค่าภาษาไทย
ราคา 13200.00 บาท

More Stories