18 January 2021

เกมส์รีวิว สั่งซื้อฟรี เก็บเงินปลายทาง

เว็บไซต์รีวิวสินค้า อุปกรณ์เกมส์ออนไลน์ สั่งซื้อฟรี จัดส่งฟรี เล่นฟรี สะสมเครดิต

Play with You Scrabble สแครบเบิ้ล เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไซส์เล็ก) เหมาะสำหรับวัย 6 ขวบขึ้นไป

1 min read
Play with You Scrabble สแครบเบิ้ล เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไซส์เล็ก) เหมาะสำหรับวัย 6 ขวบขึ้นไป ***กล่องสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละล็อตสินค้านะคะ แต่ข้างในเหมือนกันค่ะ***Scrabble สแครบเบิ้ล เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไซส์เล็ก)เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นที่แข่งขันกันด้วยไหวพริบความรู้ภาษาอังกฤษและการวางแผน เล่นกันได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป การเล่นเริ่มโดยผู้เล่นจะต้องผสมตัวอักษรให้เป็นคำในภาษาอังกฤษแล้วนำไปวางลงบนกระดาน ซึ่งจะได้คะแนนแตกต่างกันไปตามตัวอักษร และช่องคะแนนพิเศษต่างๆตามตาราง เมื่อจบเกมส์ผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด จะเป็นผู้ชนะกีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษหรือครอสเวิร์ดเกมส์อันเป็นชื่อมาตรฐานของเกมส์กีฬานี้ สามารถเล่นกันได้ตั้งแต่ 2-4 คน แต่สำหรับการแข่งขันจะเป็นแบบ 2คน ทักษะของการเล่นคือ การประกอบตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ และต่อลงในช่องตารางบนกระดานให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ คะแนนจะเกิดจากตัวอักษรในคำและช่องตาราง ซึ่งมีค่าแตกต่างกันไปในเซตประกอบด้วย : -แผ่นกระดาน : วัสดุกระดาษแข็ง -ตัวอักษร 100 ชิ้น : วัสดุพลาสติก -ที่วางตัวอักษร 4 ชิ้นขนาดกล่องสินค้า : 18.5 x 36.5 x 4 cm.ขนาดแผ่นกระดาน : 36 x 36 cm. น้ำหนักจัดส่งสินค้าประมาณ 400 g.

Play with You Scrabble สแครบเบิ้ล เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไซส์เล็ก) เหมาะสำหรับวัย 6 ขวบขึ้นไป

***กล่องสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละล็อตสินค้านะคะ แต่ข้างในเหมือนกันค่ะ***Scrabble สแครบเบิ้ล เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไซส์เล็ก)เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นที่แข่งขันกันด้วยไหวพริบความรู้ภาษาอังกฤษและการวางแผน เล่นกันได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป การเล่นเริ่มโดยผู้เล่นจะต้องผสมตัวอักษรให้เป็นคำในภาษาอังกฤษแล้วนำไปวางลงบนกระดาน ซึ่งจะได้คะแนนแตกต่างกันไปตามตัวอักษร และช่องคะแนนพิเศษต่างๆตามตาราง เมื่อจบเกมส์ผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด จะเป็นผู้ชนะกีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษหรือครอสเวิร์ดเกมส์อันเป็นชื่อมาตรฐานของเกมส์กีฬานี้ สามารถเล่นกันได้ตั้งแต่ 2-4 คน แต่สำหรับการแข่งขันจะเป็นแบบ 2คน ทักษะของการเล่นคือ การประกอบตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ และต่อลงในช่องตารางบนกระดานให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ คะแนนจะเกิดจากตัวอักษรในคำและช่องตาราง ซึ่งมีค่าแตกต่างกันไปในเซตประกอบด้วย : -แผ่นกระดาน : วัสดุกระดาษแข็ง -ตัวอักษร 100 ชิ้น : วัสดุพลาสติก -ที่วางตัวอักษร 4 ชิ้นขนาดกล่องสินค้า : 18.5 x 36.5 x 4 cm.ขนาดแผ่นกระดาน : 36 x 36 cm. น้ำหนักจัดส่งสินค้าประมาณ 400 g.

***กล่องสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละล็อตสินค้านะคะ แต่ข้างในเหมือนกันค่ะ***Scrabble สแครบเบิ้ล เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไซส์เล็ก)เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นที่แข่งขันกันด้วยไหวพริบความรู้ภาษาอังกฤษและการวางแผน เล่นกันได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป การเล่นเริ่มโดยผู้เล่นจะต้องผสมตัวอักษรให้เป็นคำในภาษาอังกฤษแล้วนำไปวางลงบนกระดาน ซึ่งจะได้คะแนนแตกต่างกันไปตามตัวอักษร และช่องคะแนนพิเศษต่างๆตามตาราง เมื่อจบเกมส์ผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด จะเป็นผู้ชนะกีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษหรือครอสเวิร์ดเกมส์อันเป็นชื่อมาตรฐานของเกมส์กีฬานี้ สามารถเล่นกันได้ตั้งแต่ 2-4 คน แต่สำหรับการแข่งขันจะเป็นแบบ 2คน ทักษะของการเล่นคือ การประกอบตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ และต่อลงในช่องตารางบนกระดานให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ คะแนนจะเกิดจากตัวอักษรในคำและช่องตาราง ซึ่งมีค่าแตกต่างกันไปในเซตประกอบด้วย : -แผ่นกระดาน : วัสดุกระดาษแข็ง -ตัวอักษร 100 ชิ้น : วัสดุพลาสติก -ที่วางตัวอักษร 4 ชิ้นขนาดกล่องสินค้า : 18.5 x 36.5 x 4 cm.ขนาดแผ่นกระดาน : 36 x 36 cm. น้ำหนักจัดส่งสินค้าประมาณ 400 g.

***กล่องสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละล็อตสินค้านะคะ แต่ข้างในเหมือนกันค่ะ***Scrabble สแครบเบิ้ล เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไซส์เล็ก)เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นที่แข่งขันกันด้วยไหวพริบความรู้ภาษาอังกฤษและการวางแผน เล่นกันได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป การเล่นเริ่มโดยผู้เล่นจะต้องผสมตัวอักษรให้เป็นคำในภาษาอังกฤษแล้วนำไปวางลงบนกระดาน ซึ่งจะได้คะแนนแตกต่างกันไปตามตัวอักษร และช่องคะแนนพิเศษต่างๆตามตาราง เมื่อจบเกมส์ผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุด จะเป็นผู้ชนะกีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษหรือครอสเวิร์ดเกมส์อันเป็นชื่อมาตรฐานของเกมส์กีฬานี้ สามารถเล่นกันได้ตั้งแต่ 2-4 คน แต่สำหรับการแข่งขันจะเป็นแบบ 2คน ทักษะของการเล่นคือ การประกอบตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ และต่อลงในช่องตารางบนกระดานให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ คะแนนจะเกิดจากตัวอักษรในคำและช่องตาราง ซึ่งมีค่าแตกต่างกันไปในเซตประกอบด้วย : -แผ่นกระดาน : วัสดุกระดาษแข็ง -ตัวอักษร 100 ชิ้น : วัสดุพลาสติก -ที่วางตัวอักษร 4 ชิ้นขนาดกล่องสินค้า : 18.5 x 36.5 x 4 cm.ขนาดแผ่นกระดาน : 36 x 36 cm. น้ำหนักจัดส่งสินค้าประมาณ 400 g.

รีวิว Play with You Scrabble สแครบเบิ้ล เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไซส์เล็ก) เหมาะสำหรับวัย 6 ขวบขึ้นไป

Play with You Scrabble สแครบเบิ้ล เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ไซส์เล็ก) เหมาะสำหรับวัย 6 ขวบขึ้นไป
ราคา 151.00 บาท